Bilgi Bankası

Diğer Sorular

    Gayrimenkul İle ilgili Diğer Sorular Birden fazla bloktan oluşan apartmanlarda masraflar nasıl karşılanacaktır?Eğer apartman tek parsel üzerinde yer alıyorsa, girişleri farklı birden fazla bloka ayrılması hiçbir şey farkettirmeyecektir. A,B veya C blokta yapılan bir onarımın masrafı, tüm bağımsız bölüm malik Daha görüntüle

Emlak Alırken

    EMLAK ALIRKEN  DİKKAT EDİLMESİ GEREKELER   Öncelikle amaca yönelik mi Tercihimiz olan bölgeye ve sosyal çevreye uygunluğu, İşimize, okulumuza, merkezlere uzaklığı, ulaşım durumu Emlak danışmanınız veya siz tapu kaydını kontrol etmelisiniz Daire kiracılı ise ve boşaltılmasını istiyorsak, boşalt Daha görüntüle

Emlak Beyannamesi ve Vergi

  EMLAK BEYANNAMESİ Emlak Vergi Beyannamesi Emlak vergi beyannamesi her dört yılda bir genel beyan döneminde mükelleflerin bağlı bulundukları ilgili belediyelere verilir. Kimler bina,arazi beyannamesi verecektir ? Binanın maliki,varsa intifa hakkı sahibi,her ikisi de yok ise binaya ve araziye malik gibi tasarruf edenler bina,arazi beyannamesi vereceklerd Daha görüntüle

Emlak Kiralarken

    EMLAK KİRALANIRKEN  DİKKAT EDİLMESİ GEREKELER Emlak Kiralanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Kiraya veren kişinin gayrimenkulun maliki olması gibi bir zorunluluk yoktur. Kontrat ev sahibi veya yetkili kıldığı kişi ile yapılmalı. Kiralanmak istenilen gayrimenkul bizzat görülmeli. Gayrimenkulun eksikleri vars Daha görüntüle

Emlak Kiraya Verirken

    EMLAK KİRAYA VERİRKEN  DİKKAT EDİLMESİ GEREKELER   Kiracını düzenli bir geliri olup olmadığı araştırılmalı Kefilin sağlam ve kefaletin kontrat süresince olması Konut veya işyerinin ne şekilde teslim edildiği kontrata açık ve net bir şekilde yazılmalı Elektrik, su, doğalgaz gibi kiracının kullanaca Daha görüntüle

Emlak Sözlüğü

  EMLAK SÖZLÜĞÜ (EMLAKÇILIK TERİMLERİ) 1- EMLAK: Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla, ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir. 2- HARİTA: Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir. 3- PAFTA: Bü Daha görüntüle

Emlak Vergisi Kanunu

    EMLAK VERGİSİ  KANUNU Emlak Vergisi Kanunu  : Kanun Numarası            : 1319 Kabul Tarihi                   : 29/7/1970   Yayımlandığı R.Gazete Tarih  11/8/1970 Sayı  Daha görüntüle

Emlak Vergisi Ödenmemesi

EMLAK VERGİSİNİN ÖDENMEMESİ DURUMUNDA DEVİR İŞLEMİNİN YAPILIP YAPILAMAYACAĞI 3239 sayılı kanunun 110 ncu maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30 ncu maddesinin son fıkrası "Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağının yapıldığı yıl ile geçmiş yılara ait ödenmemiş emlak vergisinin ödenmesinde Daha görüntüle

Emlakçılık

  EMLAKÇILIK Emlakçılık Nedir?Kimler Emlakçılık Yapabilir? Emlak komisyonculuğu mesleğini tam anlamıyla düzenleyen direk bir yasa ve düzenleme Türk Hukuk sisteminde mevcut değildir. Türk Ticaret Kanunun 12 maddesinin 12 bendi ile ticaret sicili nizamnamesinin 14 maddesi Tellallık, komisyonculuk, ve sair tavassut (Ara Daha görüntüle

Finansal Kiralama

    FİNANSAL KİRALAMA Finansal Kiralama Nedir? Finansal kiralama; Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli kar Daha görüntüle